Category

nowe

Szanowni Pasażerowie

By | nowe, nowość | No Comments

Szanowni Pasażerowie,

dziękujemy za korzystanie z naszych usług, jednocześnie informujemy, iż:

1- jesteśmy administratorem danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2- jesteśmy gotowi, aby chronić dane naszych Pasażerów na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy.

Jednocześnie chcemy poinformować naszych Pasażerów o ich prawach, które będą im przysługiwały w związku z nowymi przepisami.

1- Pasażer ma prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji
stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami ma prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto
może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej
zgody na przetwarzanie swoich danych.
2- dane osobowe Pasażerów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
3 – dane Pasażerów w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w Rozporządzeniu, Pasażer może kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez stronę www.pks.gniezno.pl lub też bezpośrednio pod adresem e-mail: sekretariat@pks.gniezno.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o
bezpieczeństwo danych osobowych naszych Pasażerów.

Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

Aktualności

By | nowe | No Comments
napisano: 28-08-2017

PKS w Gnieźnie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2017r. wprowadza się następującezmiany w obsługiwanym rozkładzie jazdy:

 • Sń 14:10 Gniezno – Rogowo p. Lubcz – likwidacja kursu;

 • Sń 14:55 Witkowo – Września – likwidacja kursu;

 • Sń 05:50 Gniezno – Łopienno – likwidacja kursu;

 • Sń 06:35 Łopienno – Gniezno – likwidacja kursu;

 • Sń 15:30 Gniezno – Łopienno – likwidacja wjazdu do Świniar Dolnych;

 • Sń 06:25 Damasławek – Gniezno – kurs z wjazdem do Bojanic;

 • Sń 06:25 Gniezno – Września p. Kosowo i Sń 06:45 Pakszyn – Września – połączenie kursów na Sń 06:25 Gniezno – Września p. Żydowo – Czerniejewo;

 • Sń 18:20 Wągrowiec – Gniezno – przyspieszenie kursu na godz. 17:30.

 • Sń 12:55 Mierzewo – Gniezno – likwidacja kursu;

 • Dń 05:20 Września – Pyzdry – likwidacja kursu;

 • DZn 05:50 Pyzdry – Września i DZ 05:50 Kołaczkowo – Września – połączenie kursów na DZ 05:40 Pyzdry – Września p. Sokoliniki-Zieliniec;

 • Sń 15:15 Września – Gałęzewice – likwidacja kursu;

 • Sń 15:50 Gałęzewice – Września – likwidacja kursu;

 • Sń 11:55 Września – Otoczna – Września – likwidacja kursu;

 • Sń 17:00 Września – Targowa Górka – Września – likwidacja kursu;

 • Sń 06:10 i Sń 15:40 Września – Targowa Górka – Września – kursy bez wjazdu do Zberek i Mieczysławowa;

 • Sń 05:45 Września – Lisewo – Września – kurs bez wjazdu do Grabowa Królewskiego, przez Wszembórz;

 • Sń 06:40 Września – Kołaczkowo – nowy kurs;

 • Sń 07:05 Kołaczkowo – Września przez Grabowo Królewskie – nowy kurs;

 • Sń 06:45 Rataje – Września – kurs połączony z kursem Sń 06:35 Nowa Wieś Podgórna – Września, wyjazd z Rataj o godz. 06:15 przez Pyzdry, Tarnowa, Spławie, Nowa Wieś Podgórna;

 • Sń 05:40 Września – Nowa Wieś Podgórna – likwidacja kursu;

 • Gń 05:30 Września – Orzechowo – zmiana oznakowania na kurs roboczy „Dń”;

 • Sń 15:40 Września – Rataje – kurs połączony z kursem Sń 15:30 Września – Nowa Wieś Podgórna na Sń 15:30 Września – Rataje przez Nową Wieś Podgórną, Spławie, Tarnowa, Pyzdry;

 • Sń 15:40 Września – Gorazdowo przez Bieganowo – nowy kurs;

 • Sń 16:20 Gorazdowo – Września przez Bieganowo – nowy kurs;

 • Dń 18:10 Września – Pyzdry – zmiana trasy kursu przez Kaczanowo;

 • Dń 18:10 Września – Borzykowo – zmiana trasy kursu przez Zieliniec;

 • Sń 15:40 Września – Słupca – przyspieszenie kursu na godz. 15:30;

 • Sń 06:25 Kołaczkowo – Września – bez wjazdu do Gałęzewic i Bieczewa;

 • Sń i GZ 06:20 Września – Pyzdry – zmiana na DZ 06:20 Września – Pyzdry przez Kaczanowo.