Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie i rozpoczęło działalność od 01 stycznia 2009 roku na podstawie Aktu Komercjalizacji: Repertorium A Nr 28243/2008 z dnia 14 października 2008 roku.
   Dnia 17 grudnia 2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS 0000319537.

 

Siedziba Spółki: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kraj: POLSKA

województwo: WIELKOPOLSKIE

powiat: GNIEŹNIEŃSKI

gmina: GNIEZNO

miejscowość: Gniezno

ulica: Kolejowa 2

kod: 62-200 Gniezno

NIP: 784-00-03-435

REGON: 000617440