Szanowni Pasażerowie

Szanowni Pasażerowie,

dziękujemy za korzystanie z naszych usług, jednocześnie informujemy, iż:

1- jesteśmy administratorem danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2- jesteśmy gotowi, aby chronić dane naszych Pasażerów na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy.

Jednocześnie chcemy poinformować naszych Pasażerów o ich prawach, które będą im przysługiwały w związku z nowymi przepisami.

1- Pasażer ma prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji
stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami ma prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto
może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej
zgody na przetwarzanie swoich danych.
2- dane osobowe Pasażerów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
3 – dane Pasażerów w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w Rozporządzeniu, Pasażer może kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez stronę www.pks.gniezno.pl lub też bezpośrednio pod adresem e-mail: sekretariat@pks.gniezno.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o
bezpieczeństwo danych osobowych naszych Pasażerów.

Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.