Niedziela, 19 Styczeń 2020 r. ,   Henryka, Mariusza

Motoryzacja i transport

   7

Znaczenie transportu samochodowego dla gospodarki

Transport towarów, osób i usług z definicji możemy określić jako proces przemieszczania z jednego punktu do drugiego zasobów rzeczowych oraz ludzkich. Transport jest to bardzo szerokie pojęcie, w którym mieści się wiele dziedzin gospodarki i życia takich jak komunikacja miejska, dalekobieżna oraz cała branża zajmująca się transportem towarów. Z całą pewnością jednak można stwierdzić, iż obecnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia i funkcjonowania naszej gospodarki bez transportu samochodowego, gdyż to właśnie transport samochodowy odpowiada za wiele płaszczyzn naszego obecnego świata. 

W jaki sposób transport samochodowy wpływa na gospodarkę

Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin współczesnego świata. Jest on ściśle powiązany z innymi gałęziami gospodarki, od produkcyjnych, przez handlowe oraz turystyczne. W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się do jak najszybszego wykonania konkretnej usługi. Wszystkim przedsiębiorstwom produkcyjnym zależy na tym, by ich produkty trafiły bezpośrednio do placówek handlowych. Pasażerowie wybierają transport, który możliwie najszybciej i najtaniej dowiezie ich w pożądane miejsce. Skutkiem takiego trybu życia jest zwiększenie konsumpcjonizmu, wzrost aktywności gospodarczej wszystkich podmiotów rynku oraz większe przychody. Transport samochodowy bezpośrednio uczestniczy w tym procesie, jako podmiot pośredniczący lub bezpośredni dostawca usługi końcowej. 

Globalizacja nadaje gospodarce państw Unii Europejskiej kształt handlu bez granic. Dlatego też zarówno import jak eksport towarów nie mógłby być realizowany na obecnym poziomie, gdyby nie fundamentalny wkład transportu lądowego. To właśnie ten rodzaj transportu jest najczęściej wybierany ze względu na niskie koszta, niezawodność, szybkość i łatwość zastąpienia w przypadku ewentualnej awarii. 

Transport samochodowy prócz realnego uczestnictwa w zwiększeniu poziomu importu, eksportu oraz aktywności gospodarczej wszystkich podmiotów, ma również realny wpływ na zmniejszanie bezrobocia. Coraz większe zapotrzebowanie na usługi przewozowe wymusza na firmach transportowych organizacje centrów logistycznych, które pomagają w sprawnym dystrybuowaniu towarów oraz ludzi. Centra te zatrudniają tysiące osób. 

Gospodarka w kształcie, jaki znamy nie istniałaby, gdyby nie wkład transportu samochodowego. Wpływ transportu zwiększa się z każdym rokiem i nikt nie ma wątpliwości, iż to od niego właśnie w głównej mierze zależy to, czy gospodarka kraju rozwija się w optymalny sposób.
Jest kilka dziedzin/pasji, które przypisuje się odruchowo mężczyznom, chociaż niekoniecznie są one dla nich zarezerwowane na wyłączność....
Ruch samochodowy w naszych miastach stale rośnie. Ulice są coraz bardziej zatłoczone, średni czas przebycia kilometra wzrasta. Używanie...
Listy oraz paczki są przesyłane z jednego miejsca na drugie. Zwykle czynią to specjalnie przygotowane firmy kurierskie. Od ich usług zależy czas...